Gudangnya Lirik Lagu Daerah, Dangdut dan Pop Indo

Lirik Lagu Nias "Zago-zago Wa'auri" - Daniel Folala Zalukhu" - #POSTINGLIRIK


Lirik Lagu Nias

"Zago-zago Wa'auri" - Daniel Folala Zalukhu" - #POSTINGLIRIK

Cipta: Daniel Folala Zalukhu
***Musik***

Ufakoli khögu gera-era

Ufaese-ese khögu gahe

Bawangalui simöi awö le 

Bakha bawa akao bawa atosekhe

Samösa lö samaigi bawa fefu oi lahole


Duhusa ziso bagamaedola

Duhu niwaö zatua föna

Oya nawö nabawa waiki 

Samösa lö simöi nabawa we’e

Nofaehu irasa gahe ndrora nigese gese


Atulö khi, duhu niwa’öu khögu

Wafa’auri niha, amaedöla döla geu sangaruru


Sombawa wa’aleu

Sobawa mowua a’oi mobulu

Fefu nourasoi

Alua sandrohu lala wekoligu


Daö waulau lailö simöi fondrara dödö

Zagö zagö wa’auriu baziso mifonamö

Daö waulau lailö simöi fondrara dödö

Zagö-zagö waauriu baziso mifönamö


***Musik***

Duhusa ziso bagamaedola

Duhu niwaö zatua föna

Oya nawö nabawa waiki 

Samösa lö simöi nabawa we’e

Nofaehu irasa gahe ndrora nigese gese


Atulö khi, duhu niwa’öu khögu

Wafa’auri niha, amaedöla döla geu sangaruru


Sombawa wa’aleu

Sobawa mowua a’oi mobulu

Fefu nourasoi

Alua sandrohu lala wekoligu


Daö waulau lailö simöi fondrara dödö

Zagö zagö wa’auriu baziso mifonamö

Daö waulau lailö simöi fondrara dödö

Zagö-zagö waauriu baziso mifönamö


Atulö khi, duhu niwa’öu khögu

Wafa’auri niha, amaedöla döla geu sangaruru


Sombawa wa’aleu

Sobawa mowua a’oi mobulu

Fefu nourasoi

Alua sandrohu lala wekoligu


Daö waulau lailö simöi fondrara dödö

Zagö zagö wa’auriu baziso mifonamö

Daö waulau lailö simöi fondrara dödö

Zagö-zagö waauriu baziso mifönamö


Lirik Lagu Nias Lainnya


Terima Kasih Telah Mengunjungi Blog #PostingLirik

Semoga Bermamfaat