Lirik Lagu Gayo "Tareng Ni Ine - Nawi Alhas" - #POSTINGLIRIK

 Lirik Lagu Gayo 

"Tareng Ni Ine - Nawi Alhas" - #POSTINGLIRIK

Cipta : Ma'ruf Aribelta
Ine..... Ku.. nehen... naseb ni tubuh

***Musik***

Kune de naseb kase ahere

Kusi de kase taon ku berlongoh

Osop ni tungkelen taon besere

Ama peserme wani dapor lebo


Jarel ni waeh kusi de belohe

Umah rerampe supu e nge turuh

Deru pongot ku si nguk wan i ate

Ke ara dene mayi aku beloh mayi aku beloh


Ulen gelep i langet hejep e gere ber soloh

Gintes iwani nome dele mamor ni laoh

Ulen gelep i langet hejep e gere ber soloh

Gintes iwani nome dele mamor ni laoh


***Musik***

Jarel ni waeh kusi de belohe

Umah rerampe supu e nge turuh

Deru pongot ku si nguk wan i ate

Ke ara dene mayi aku beloh mayi aku beloh


Ulen gelep i langet hejep e gere ber soloh

Gintes iwani nome dele mamor ni laoh

Ulen gelep i langet hejep e gere ber soloh

Gintes iwani nome dele mamor ni laoh


Gintes wan tengah lale

Bene tempat ku tedoh

Gintes wan tengah lale

Bene tempat ku tedoh

Gintes wan tengah lale

Bene tempat ku tedoh


***Belanja Online Murah Tokopedia***

Alat Cukur Wanita 3 Pcs cuma 18.000 Tekan Disini


Lagu Gayo Lainnya


Terima Kasih Telah Mengunjungi Blog #PostingLirik

Semoga Bermamfaat


Lirik Lagu Gayo "Ine - Onot Kemara" - #POSTINGLIRIK

 Lirik Lagu Gayo 

"Ine - Onot Kemara" - #POSTINGLIRIK


***Musik***

Iyo lao aku pebening, Laoh ku munenting
Uwes bersebuku

Ninget kin ine, Ruang si nge taring
Taon mu berdareng, Utem si bertunu

Asal nge bene, Daling seserenen ine
Ton menye ni ate, Osop ri matang ku
Ooo ine

Kasih setie, Alak ni ine munenting
Nge muputer jening, Ine mungaolen aku

I taring ni ine, Kami rempak beriring
Rengang gere eking, Mejen taon mungadu

Kunul kusilenen, Sujud aku ku Tuhen ine
Pumu kutatangen, Kin kao inengku
Ooo ine

Kin jasa ni ine, Gere aku lupen
Lagu bunge ni pingen, Gere mera layu

Kin jasa ni ine, Gere aku lupen
Lagu bunge ni pingen, Gere mera layu


***Musik***
Kasih setie, Alak ni ine munenting
Nge muputer jening, Ine mungaolen rues ku

I taring ni ine, Kami rempak beriring
Rengang gere eking, Mejen taon mungadu

Kunul kusilenen, Sujud aku ku Tuhen ine
Pumu kutatangen, Kin kao inengku
Ooo ine

Kin jasa ni ine, Gere aku lupen
Lagu bunge ni pingen, Gere mera layu

Kin jasa ni ine, Gere aku lupen
Lagu bunge ni pingen, Gere mera layu

Lagu Gayo Lainnya


Terima Kasih Telah Mengunjungi Blog #PostingLirik

Semoga Bermamfaat


Lirik Lagu Gayo "Janyi Manismu - Nawi Alhas" - #POSTINGLIRIK

 Lirik Lagu Gayo

"Janyi Manismu - Nawi Alhas" - #POSTINGLIRIK***Musik***

Ku penge kao nge musara

Sisue kao nge bahagia

Urum jema si lebih ari aku

Si dele harta morep e senang

Urum jema si lebih ari aku

Si dele harta morep e senang


Umah megah urum motor mewah

Gere ne susah kusi pe belangkah

Sedangkan aku jema si sengsara

Sabe pengupah buet si ara

Sedangkan aku jema si sengsara

Sabe pengupah buet si ara


Pes di ate mu kao engingku

Cerak lungi mu bewene palsu

Si Kerna aku morep gere munentu

Beta renah i panang ko aku

Si Kerna aku morep gere munentu

Beta renah i panang ko aku


***Musik***

Do'a ku kin kao...

Selamat mi kao kase roanmu

Buge bahgie... sawah ku tue mu


Enti neh.. ingeti... Kisah roan te si nge lalu

Gere neh mongken nguk kite ulaki...

Harapen ku.. bahgie kase morep mu

Harapen ku.. bahgie kase morep mu


***Musik***

I Peren ko jemen a ku aku

Aku harapen mu si nomor satu


Tapi nyata e janyi manes mu

Kupen kin jema nume kin aku

Tapi nyata e janyi manes mu

Kupen kin jema nume kin aku


Do'a ku kin kao...

Selamat mi kao kase roanmu

Buge bahgie... sawah ku tue mu


Enti neh.. ingeti... Kisah roan te si nge lalu

Gere neh mongken nguk kite ulaki...

Harapen ku.. bahgie kase morep mu

Harapen ku.. bahgie kase morep mu

Harapen ku.. bahgie kase morep mu

Harapen ku.. bahgie kase morep mu

Lagu Gayo Lainnya


Terima Kasih Telah Mengunjungi Blog #PostingLirik

Semoga Bermamfaat


Lirik Lagu Barat "Tired Of California - Nessa Barrett" - #POSTINGLIRIK

Lirik Lagu Barat 

"Tired Of California - Nessa Barrett" - #POSTINGLIRIK (I'm so tired of California, I'm so tired of L.A

Where the real thing comes as often, as the California rain)


I get sick of sunshine, on my perfect skin

Vapid conversation, giving me head-spins

Driving down Mulholland, closing both my eyes

'Cause they say you get more famous when you die


And everyone seems fine

Am I losing my mind?


I'm so tired of California, I'm so tired of L.A

Where the real thing comes as often, as the California rain

I got all these legal toxins in my blood and in my brain

I keep saying that I'm leaving but it doesn't work that way


(Mm-mm-mm-mm

Mm-mm-mm-mm)


I can't feel my heartbeat, way up in the hills

Burning down my mansion, didn't write a will

Front row at my funeral, crocodile tears

Came here for the weekend, but I haven't left in years

(Is that weird?)


I'm so tired of California, I'm so tired of L.A

Where the real thing comes as often, as the California rain

I got all these legal toxins in my blood and in my brain

I keep saying that I'm leaving but it doesn't work that way


(Mm-mm-mm-mm

Mm-mm-mm-mm)


Can I be young forever?

Would it be fun, forever?

Can I be young forever?

Would it be fun, forever?


(We're so tired of California, we're so tired of L.A

Where the real thing comes as often, as the California rain

We got all these legal toxins in our blood and in our brains

We keep saying that we're leaving but it doesn't work that way)


I'm so tired of California, I'm so tired of L.A

Where the real thing comes as often, as the California rain

I got all these legal toxins in my blood and in my brain

I keep saying that I'm leaving but it doesn't work that way

Lagu Barat Lainnya


Terima Kasih Telah Mengunjungi Blog #PostingLirik

Semoga Bermamfaat


Lirik Lagu Barat "Loneliness - Putri Ariani" - #POSTINGLIRIK

 

Lirik Lagu Barat 

"Loneliness - Putri Ariani" - #POSTINGLIRIK


I remember when we still one

Your laugh, your voice, and your bright eyes

We're together in this love

Promise we'll forever


And now you left me alone

Cause You find someone better

You're in that way with her

And one think I know


You break my heart, break my hope

Make me so down in a loneliness

You left me when I deep


Thought you are my best scene

Being my prince, but I was wrong

Baby, you change a pink into the blue


And what does it mean all the things that we have written

The great conversation and a beautiful future

Perfect definition of sadly flower


You break my heart, break my hope

Make me so down in a loneliness

You left me when I deep


Thought you are my best scene

Being my prince, but I was wrong

Oh baby, you change a pink into the blue


Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh, oh


You break my heart, break my hope

Make me so down in a loneliness

You left me, you left me when I'm in love


Thought you are my best scene

Being my prince, (i was wrong) but I was wrong (i was wrong)

I was wrong (I was wrong)

I was wrong (I was wrong)

I was wrong (I was wrong)


I do i fall in you

Lagu Barat Lainnya


Terima Kasih Telah Mengunjungi Blog #PostingLirik

Semoga Bermamfaat


Lirik Lagu Gayo "Kemara" - #POSTINGLIRIK

Lirik Lagu Gayo "Kemara" - #POSTINGLIRIK


***Intro***

Kemara O... kemaro

O kemara... i mosem kemaro


***Musik***

Ku langit gere mupocok

Ku bumi gere mu perdu

Gere le layu serinen ku

Wo ijo ku ijo


Batang ni bebelen

Rempak nge beroleng

Radenne musereng

Wan lemboko ijo


Belah nge rempak teh o

Jujung ku ulu bang

Jangkat si naru lipet due nge


Si beloh ulak teh o

Nge kejang uku bang

Paleh aleh pumu iwan ni benge nge


O... iwani benge wo benge

O... iwani benge 

O... iwani benge wo benge

O... iwani benge 


Gere ku tetetot

Kokor  gergel musangka

Beloh ku totor rongka

Waeh menom i ango


Sorot mi ko sorot

Manotmi ku toa

Tetap ni kemara

Wan kemaro lemo


Jema si munikot teh o

Nunyak Ku alas bang

Si mempas empas si mujule nge


Raden berikot teh o

Gerbang wan alas bang

Uahe murelas ampae cimo nge


O... ampae cimo cimo O ampae cimo

O... ampae cimo cimo O ampae cimo


***Musik***

Kertek ku kekertek

Kokor ku talu i

Putetelas tuni

Pujejuah cimo


Kokor si menek

Si semayang leli

Tongkong gati gati

I cabang ni soyo


Ara Ganyang kolak teh o 

Muluncet rerak bang

Sara lagu akang lino lino nge


Ara Alas kolak teh o

Si male ku denang bang

Beloh ke alas bedang pejeje nge


O... beluh pejeje wo jeje O beluh pejeje

O... beluh pejeje wo jeje O beluh pejeje

Lagu Gayo Lainnya


Terima Kasih Telah Mengunjungi Blog #PostingLirik

Semoga Bermamfaat

Lirik Lagu Gayo "Kayu Nalu - Ervan Ceh Kul" - #POSTINGLIRIK

 Lirik Lagu Gayo

 "Kayu Nalu - Ervan Ceh Kul" - #POSTINGLIRIK


***Musik***

Pucuk lemi... mujadi atang....

Si tengah kemang jernyang i perdu...

Karit ni rui... si enge lapang....

Morep tenang iyup iyup kuyu...

Wooo...ooo...

Amaa... Ineee....


Tibe-tibe manuk.... Com gaeh dediang...

Temamur temerbang... Kuatani kayu...

Geleson natengku... olok pedi bimang...

Rupen so cabang... morep kayu nalu....


Enti tunung kintis sidem... Lemis 

Enti tunung kayu nalu si manis... Lowes...

Atang mureris mujadi pempungen...

******


Mutemerbang ku atani cabang 

Wooo manuk...

Pakat bersapih Murip ni batang

Uwes nate gere tebeteh 

I barat waeh nge mugerancang


Sarek tauk si loteng...  kusi mungadu...

Ranting gere kin ceding

Lauh munenting mutik nge layu

Si tenes penerusen... uren 

Ke i baraten tejem ni luju...

Kuyu... si nge musergen 

Mongot segegiken, uyet ni... perdu


Hiyeeee oo amaaaa  ooooo

Hiyeeee O ama.. Ine....ee.....


Lungi pe asale bersoh...

Nge Longoh kenaken rubu...

Lungi pe asale bersoh...

Nge Longoh kenaken rubu...Seber mi ko kayu

Seber mi ko kayu

Seber mi ko kayu

Sebuku natengku 

Seber mi ko kayu 

Uwes ni ateng kuLagu Gayo Lainnya


Terima Kasih Telah Mengunjungi Blog #PostingLirik

Semoga Bermamfaat

Lirik Lagu Sunda  "Runtah - Azmy Z" - #POSTINGLIRIK

Lirik Lagu Sunda "Runtah - Azmy Z" - #POSTINGLIRIK

Lirik Lagu Sunda

"Runtah - Azmy Z" - #postinglirik

Cipta: Doel Sumbang

  

***Musik***

Panonna alus, irung alus, biwir alus

Ditempo ti harep ti gigir mani mulus

Ngan hanjakal pisan kalakuan siga setan

Gunta-ganti jalu teu sirikna unggal minggu


Naha kunaon nu geulis loba nu bangor?

Naha kunaon nu bangor loba nu geulis?

Sigana mah ngarasa asa aing hade rupa

Bisa payu ka sasaha tungtungna jadi cilaka


Kulit kelir koneng cangkang cau

Huntuna bodas tipung tarigu

Biwir beureum-beureum jawer hayam

Panon coklat kopi susu


Ngan naha atuh beut dimumurah?

Geblek hirup daek jadi Runtah

Ulah bangga bisa gunta-ganti jalu

Komo jeung poho dibaju


***Musik***

Panonna alus, irung alus biwir alus

Ditempo ti harep ti gigir mani mulus

Ngan hanjakal pisan kalakuan siga setan

Gunta-ganti jalu teu sirikna unggal minggu


Naha kunaon nu geulis loba nu bangor?

Naha kunaon nu bangor loba nu geulis?

Sigana mah ngarasa asa aing hade rupa

Bisa payu ka sasaha tungtungna jadi cilaka


Kulit kelir koneng cangkang cau

Huntuna bodas tipung tarigu

Biwirna beureum-beureum jawer hanyam

Panon coklat kopi susu


Ngan naha atuh beut dimumurah?

Geblek hirup daek jadi Runtah

Ulah bangga bisa gunta-ganti jalu

Komo jeung poho dibaju


Kulit kelir koneng cangkang cau

Huntuna bodas tipung tarigu

Biwirna beureum-beureum jawer hanyam

Panon coklat kopi susu


Ngan naha atuh beut dimumurah?

Geblek hirup daek jadi Runtah

Ulah bangga bisa gunta-ganti jalu

Komo jeung poho dibajuLirik Lagu Sunda Lainnya


Terima Kasih Telah Mengunjungi Blog #PostingLirik

Semoga BermamfaatLirik Lagu Barat "I'm Yours - Jason Mraz"  dan Terjemahan - #POSTINGLIRIK

Lirik Lagu Barat "I'm Yours - Jason Mraz" dan Terjemahan - #POSTINGLIRIK

Lirik Lagu Barat dan Terjemahan

"I'm Yours - Jason Mraz" - #POSTINGLIRIK 


***Intro***

Well, you done done me and you bet I felt it

Kau menggodaku dan bertaruh aku merasakannya

I tried to be chill but you're so hot that I melted

Aku berusaha dingin namun kau begitu menggoda hingga aku meleleh

I fell right through the cracks, now I'm tryin to get back

Aku merasa terabaikan, sekarang aku mencoba kembali


Before the cool done run out, I'll be givin it my best test

Sebelum hal bagus itu terlewati, aku akan berusaha sekuat tenaga

And nothin's gonna stop me but divine intervention

Dan takkan ada yang bisa menghentikanku selain campur tangan Tuhan

I reckon it's again my turn to win some or learn some

Kukira inilah kesempatanku untuk menang atau belajar sesuatu


But I won't hesitate no more, no more

Tapi aku takkan ragu lagi, tidak lagi

It cannot wait, I'm yours mmmm hey hey

Itu tak bisa menunggu, aku milikmu

mmmm hey hey


Well open up your mind and see like me

Buka pikiranmu dan lihatlah seperti diriku

Open up your plans and damn you're free

Bukalah rencanamu dan kau pun akan bebas

And look into your heart and you'll find love love love love

Dan lihatlah ke dalam hatimu dan kau akan temukan cinta


Listen to the music of the moment people dance and sing

Dengarlah musik saat orang-orang menari dan bernyanyi

We're just one big family

Kita seperti satu keluarga besar

And it's our God-forsaken right to be loved loved loved loved loved

Dan itu adalah hak kita yang diberikan Tuhan untuk merasa dicintai


So I won't hesitate no more, no more

Jadi aku takkan ragu lagi, tidak lagi

It cannot wait, I'm sure

Itu tak bisa menunggu, aku yakin

There's no need to complicate

Tidak perlu untuk diperumit

Our time is short

Waktu kita hanya sebentar

This is our fate, I'm yours

Ini adalah takdir kita, aku milikmu


D-d-do do you, but do you, d-d-do

But do you want to come on

Tetapi apakah kau akan ikut

Scooch on over closer dear

Ayo mendekatlah padaku sayang

And I will nibble your ear

Dan aku akan menggigit telingamu


A-soo da ba ba ba ba bum

Whoa, oh oh oh

Whoa, oh oh oh oh whoa whoa whoa

Uh-huh, hmmmm


I've been spending way too long checking my tongue in the mirror

Aku telah menghabiskan banyak waktu memeriksa lidahku di cermin

And bending over backwards just to try to see it clearer

Dan membungkuk ke belakang hanya untuk mencoba melihatnya lebih jelas

But my breath fogged up the glass

Tetapi nafasku membuat kaca itu berkabut

And so I drew a new face and I laughed

Dan jadinya aku menggambar wajah baru dan tertawa


I guess what I been saying is there ain't no better reason

Kukira apa yang kukatakan adalah tak ada alasan yang lebih baik lagi

To rid yourself of vanity and just go with the seasons

Untuk membebaskan dirimu dari kesombongan dan menghilang bersama musim

It's what we aim to do

Itulah apa yang kita lakukan

Our name is our virtue

Nama kita adalah kebajikan kita


But I won't hesitate no more, no more

Tapi aku takkan ragu lagi, tidak lagi

It cannot wait, I'm yours

Itu tak bisa menunggu, aku milikmu


Well open up your mind and see like me

Buka pikiranmu dan lihatlah seperti diriku

Open up your plans and damn you're free

Bukalah rencanamu dan kau pun akan bebas

And look into your heart and you'll find that the sky is yours

Dan lihatlah ke dalam hatimu dan kau akan tahu bahwa langit pun milikmu


So please don't, please don't, please don't

Jadi tolonglah jangan, tolonglah jangan, tolonglah jangan

There's no need to complicate

Tidak perlu untuk diperumit

'Cause our time is short

Karena waktu kita hanya sebentar

This oh, this oh, this is our fate, I'm yours

Ini adalah takdir kita, aku milikmu


Brr da ba mmm da ba bo mmm day

Na ch doo, doo ch doo, doo ch doo doo mmm doo doo

(Hey, hey) Oh, I'm yours, oh-oh, I'm yours

Aku milikmu, aku milikmu

Oh-oh-oh-oh, whoa-oh-oh-oh

Baby, do you believe I'm yours?

Sayang, apakah kau percaya aku milikmu?

You best believe, you best believe I'm yours, hmmm

Kau harus percaya, kau harus percaya aku milikmu
Lagu Barat Lainnya


Terima Kasih Telah Mengunjungi Blog #PostingLirik

Semoga BermamfaatLirik Lagu Barat dan Terjemahan  "Imagination - Shawn Mendes" - #POSTINGLIRIK

Lirik Lagu Barat dan Terjemahan "Imagination - Shawn Mendes" - #POSTINGLIRIK

Lirik Lagu Barat dan Terjemahan

"Imagination - Shawn Mendes" - #POSTINGLIRIK


***Musik***

Oh there she goes again, every morning is the same

Oh dia mulai lagi, setiap pagi selalu begitu

You walk on by my house, I wanna call out your name

Kau berjalan melewati rumahku, aku ingin memanggil namamu


I wanna tell you how beautiful you are from where I'm standing

Aku ingin memberitahumu betapa cantiknya dirimu dari tempatku berdiri

You've got me thinking what we could be, cause

Kau membuatku berpikir kita bisa menjadi seperti apa, karena


I keep craving, craving, you don't know it but it's true

Aku terus mendamba, mendamba, kau tidak tahu tapi itu sungguh

Can't get my mouth to say the words they wanna say to you

Tak bisa membuat mulutku mengucapkan kata-kata yang ingin kukatakan padamu


This is typical of love, I can't wait anymore, I won't wait

Inilah ciri-ciri cinta, aku tak bisa menunggu lagi, aku tak mau menunggu

I need to tell you how I feel when I see us together forever

Aku harus memberitahumu perasaanku saat kulihat kita bersama selamanya


***Reff***

In my dreams you're with me, we'll be everything I want us to be

Di dalam mimpiku, kau bersamaku, kita akan menjadi apapun yang aku mau

And from there, who knows

Dan dari sana, siapa tahu


Maybe this will be the night that we kiss for the first time

Mungkin ini akan menjadi malam pertama kali kita berciuman

Or is that just me and my imagination

Atau itu hanya aku dan khayalanku


We walk, we laugh, we spend our time walking by the ocean side

Kita berjalan, kita tertawa, kita habiskan waktu berjalan di tepi pantai

Our hands are gently intertwined, a feeling I just can't describe

Tangan kita saling bergandengan, perasaan yang tak bisa aku jelaskan


And all this time we spend alone, thinking we could not belong

Dan seluruh waktu yang kita habiskan sendirian, berpikir kita tak bisa memiliki

To something so damn beautiful, so damn beautiful

Sesuatu yang begitu sangat indah, begitu sangat indah


I keep craving, craving, you don't know it but it's true

Aku terus mendamba, mendamba, kau tidak tahu tapi itu sungguh

Can't get my mouth to say the words they wanna say to you

Tak bisa membuat mulutku mengucapkan kata-kata yang ingin kukatakan padamu


This is typical of love, I can't wait anymore, I won't wait

Inilah ciri-ciri cinta, aku tak bisa menunggu lagi, aku tak mau menunggu

I need to tell you how I feel when I see us together forever

Aku harus memberitahumu perasaanku saat kulihat kita bersama selamanya


In my dreams you're with me, we'll be everything I want us to be

Di dalam mimpiku, kau bersamaku, kita akan menjadi apapun yang aku mau

And from there, who knows

Dan dari sana, siapa tahu


Maybe this will be the night that we kiss for the first time

Mungkin ini akan menjadi malam pertama kali kita berciuman

Or is that just me and my imagination

Atau itu hanya aku dan khayalanku


Whoaa.. Whoaa.. Whoaa..

Imagination.. Imagination..


In my dreams you're with me, we'll be everything I want us to be

Di dalam mimpiku, kau bersamaku, kita akan menjadi apapun yang aku mau

And from there, who knows

Dan dari sana, siapa tahu


Maybe this will be the night that we kiss for the first time

Mungkin ini akan menjadi malam pertama kali kita berciuman

Or is that just me and my imagination

Atau itu hanya aku dan khayalanku


I keep craving, craving, you don't know it but it's true

Aku terus mendamba, mendamba, kau tidak tahu tapi itu sungguh

Can't get my mouth to say the words they wanna say to you

Tak bisa membuat mulutku mengucapkan kata-kata yang ingin kukatakan padamu
Lagu Barat Lainnya


Terima Kasih Telah Mengunjungi Blog #PostingLirik

Semoga BermamfaatLirik Lagu Barat  "Not You - Alan Walker Ft Emma Steinbakken" - #POSTINGLIRIK

Lirik Lagu Barat "Not You - Alan Walker Ft Emma Steinbakken" - #POSTINGLIRIK

Lirik Lagu Barat

"Not You - Alan Walker Ft Emma Steinbakken" - #POSTINGLIRIK


***Musik***

 In my life, in my mind

Where I make up stories all the time

And I pretend that I am not someone

Left to face the world alone


Lately I'm not the same

I've found a stranger calling out my name

Have a feeling you would be so proud

And he's gon' need me now

But he's not you...

He's not you....

He will never be you...


Photobook with my mistakes

Promises that we never got to make

All the things I wanna talk about

Hard to say it to myself

Wintertime, once again

In the snow I can see just where I've been

How far I've made it in the world so cold

Where I have everything

But he's not you...

He's not you...

He will never be you...

But he's not you...

He's not you...

He will never be you...
Lagu Barat Lainnya


Terima Kasih Telah Mengunjungi Blog #PostingLirik

Semoga BermamfaatLirik Lagu Barat  "Forever - Coldiac" - #POSTINGLIRIK

Lirik Lagu Barat "Forever - Coldiac" - #POSTINGLIRIK

Lirik Lagu Barat

"Forever - Coldiac" - #POSTINGLIRIK 


***Musik***

I could spend all night all day like this, forever

As long as I can hold your hand, hold your hand

You got me feeling like we’re in heaven, living the best life


You got me feeling right 

and that is what I feel when you are near me oh


Through your eyes I can see the most lovely things in the world

With your love i can feel the warmth even when it’s cold 


I could spend all night all day like this, forever

As long as I can hold your hand, hold your hand (hold your hand)

You got me feeling like we’re in heaven, living the best life


You got me feeling right 

and that is what I feel when you are near me oh


Through your eyes I can see the most lovely things in the world

With your love i can feel the warmth even when it’s cold 


(You The most beautiful girl in the world

You rock me rock me crazy)


(Because of you)

The most beautiful girl in the world 

Prettiest set of eyes possessor

Bring on winter cause i won’t feel cold

You’re my world

You’re my world

You’re my world


With your love i can feel the warmth even when it’s cold 

(Because of you)


The most beautiful girl in the world 

Prettiest set of eyes possessor

Bring on winter cause i won’t feel cold

You’re my world

You’re my world

You’re my world
Lagu Barat Lainnya


Terima Kasih Telah Mengunjungi Blog #PostingLirik

Semoga Bermamfaat Lirik Lagu Barat  "To My Self - Valentina Ploy" - #POSTINGLIRIK

Lirik Lagu Barat "To My Self - Valentina Ploy" - #POSTINGLIRIK

 Lirik Lagu Barat

"To My Self - Valentina Ploy" - #POSTINGLIRIK


Catching planes

Things look smaller from a distance

Don't they?

We'll be ok

I'm moving on but feel you closer

Someway


21st of May

Still marks the date I learn to lose the hard way

But I won't say a word of what's on my mind


Cause you can't hold on to the waves

Gotta go on and ride them

Maybe we'll align again

When we'll learn to love in the rain


I'm not sure I'll be the same

If you'll start missing me halfway

I gave you everything I had

It's time I give it to myself

And nobody else


We fear change

But we both know it's what we need to embrace

You needed space

Wish you'd come back and say it was a mistake

I still see your face

When I imagine life at 60 one day

But I won't say a word of what's on my mind


Cause you can't hold on to the waves

Gotta go on and ride them

Maybe we'll align again


When we'll learn to love in the rain

I'm not sure I'll be the same

If you start missing me halfway

I gave you everything I had

It's time I give it to myself

And nobody else

To myself

And nobody else


Oh I'm walking away

And I wish you well

But I'm letting you go

I guess nobody knows


Oh I'm walking away

And I wish you well

But I'm letting you go

I guess nobody knows


Cause you can't hold on to the waves

Gotta go on and ride them

Maybe we'll align again

When we'll learn to love in the rain

I'm not sure I'll be the same

If you start missing me halfway

I gave you everything I had

It's time I give it to myself

And nobody else


To myself

And nobody else

To myself

And nobody else

To myselfLagu Barat Lainnya


Terima Kasih Telah Mengunjungi Blog #PostingLirik

Semoga Bermamfaat Lirik Lagu Barat  "Caroline - Crash Adams" - #POSTINGLIRIK

Lirik Lagu Barat "Caroline - Crash Adams" - #POSTINGLIRIK

 Lirik Lagu Barat

"Caroline - Crash Adams" - #POSTINGLIRIK


***Intro***

Every morning, oh where she goin', she wakes you up

She'll never give you that green light, she'll never get enough

She'll take your money, she'll take your money

She got the one-stop certified juice

Well pretty honey, well pretty honey

She's on the loose


Caroline

You keep me runnin' from the very first night

Tastes like a soda poppin' that first kiss

Oh my, my, she's my favorite kind


Caroline

You keep me comin' from the very first night

Tastes like a soda poppin' that first kiss

Oh my, my, she's my favorite kind

Caroline


Pull me back down, pull me back down, pull me under

She'll be your queen, she's your Billie Jean, kerosene wonder

She'll take your money

She'll make you buy one way ticket to the blues


Hey pretty honey

She's got the lighter

She's got the fuse


Caroline

You keep me runnin' from the very first night

Tastes like a soda poppin' that first kiss

Oh my, my, she's my favorite kind


Caroline

You keep me comin' from the very first night

Tastes like a soda poppin' that first kiss

Oh my, my, she's my favorite kind

Caroline


Fear that you know

She'll never you lead to the finish line

The type to leave you home for dinner time

And she knows that she's your favorite kind


Caroline

You keep me runnin', you know you keep me runnin'

And oh, you keep me comin' for you

Caroline


She's a sweet load of sugar-coated cherry pie

Caroline

Caroline (Caroline)

You keep me runnin' from the very first night

Tastes like a soda poppin' that first kiss

Oh my, my, she's my favorite kind

She's my Caroline


Caroline

You keep me comin' from the very first night

Tastes like a soda poppin' that first kiss

Oh my, my, she's my favorite kind

CarolineLagu Barat Lainnya


Terima Kasih Telah Mengunjungi Blog #PostingLirik

Semoga BermamfaatLirik Lagu Dayak "Malihi (Tagal Haranan Duit dan Jabatan) - Rika Banjang" - #POSTNGLIRIK

 Lirik Lagu Dayak

"Malihi (Tagal Haranan Duit dan Jabatan) - Rika Banjang"

Cipta : Dian P. Angga & Adv. Habibi B.A,SH


***Musik***

Tagal haranan duit dan jabatan

Balalu cinta mu bapindah pilihan

Aku je susah kalah saingan

Tasingkir mundur buhau kan saran


Danum mata ku mahantis rawu rawu

Mamikir ikau je dia  ma ingat aku

janji Satia mu sampai kabakas Ongku

Tapi kenyataan ikau Malihi aku


Reff:

cinta mu tutu baya hanjulu

Balalu pindah nihau bagetu

Ampin kapurum mu Malihi aku

Pander Satia mu baya tanjaru


Cinta mu nihau luntur tende

Balalu hancur angat pangkeme

Maniris mahantis danum mate

Nyarenan angat atey je kapehe


***Musik***

Tagal haranan duit dan jabatan

Balalu cinta mu bapindah pilihan

Aku je susah kalah saingan

Tasingkir mundur buhau kan saran


Danum mata ku mahantis rawu rawu

Mamikir ikau je dia  ma ingat aku

janji Satia mu sampai kabakas Ongku

Tapi kenyataan ikau Malihi aku


Reff:

cinta mu tutu baya hanjulu

Balalu pindah nihau bagetu

Ampin kapurum mu Malihi aku

Pander Satia mu baya tanjaru


Cinta mu nihau luntur tende

Balalu hancur angat pangkeme

Maniris mahantis danum mate

Nyarenan angat atey je kapehe


Terima Kasih Telah Mengunjungi #POSTINGLIRIK

Semoga Bermamfaat...

Yuk baca juga Lirik Lagu Dayak Lainnya Disini...


Lirik Lagu Nias "Boi O'osilo Li - Rocky B.E. Duha" - #POSTINGLIRIK

 Lirik Lagu Nias

"Boi O'osilo Li - Rocky B.E. Duha"

Cipta: Matius P.N. Halawa


***Musik***

Akhi... u'andrö böi ö'osilö li

Ombakhaö khögu

Na hadia nösi ba zino tazazi

Na ö'aetusi ba böi ölau fawini

Fatunö sökhi

Na no ö'alui zi tobali salahi


Sala... salagu na ulau fatahi

Horögu nakhi

Na u'aniasi na öröido furi

Asala sökhi ba lö ufakaraisi

Ba lö usaisi

Na no ö'alui zi tobali fangali


U'ila lö singania möi ögohi

Me ya'o niha kuli tenga sebua gazi

No si tebai aröu fakhili

Khöda lala wa'auri


Awai nakhi fangandrögu

Naomasi'ö fabali

Böi fawini haogö khögu

Ba böi ö'osilö li


***Musik***

Sala... salagu na ulau fatahi

Horögu nakhi

Na u'aniasi na öröido furi

Asala sökhi ba lö ufakaraisi

Ba lö usaisi

Na no ö'alui zi tobali fangali


U'ila lö singania möi ögohi

Me ya'o niha kuli tenga sebua gazi

No si tebai aröu fakhili

Khöda lala wa'auri


Awai nakhi fangandrögu

Naomasi'ö fabali

Böi fawini haogö khögu

Ba böi ö'osilö li


U'ila lö singania möi ögohi

Me ya'o niha kuli tenga sebua gazi

No si tebai aröu fakhili

Khöda lala wa'auri


Awai nakhi fangandrögu

Naomasi'ö fabali

Böi fawini haogö khögu

Ba böi ö'osilö li


Böi fawini haogö khögu

Ba böi ö'osilö li

Böi fawini haogö khögu

Ba böi ö'osilö liLirik Lagu Nias Lainnya


Terima Kasih Telah Mengunjungi Blog #PostingLirik

Semoga BermamfaatLirik Lagu Nias "Noufabu'u Bakha Badodo - Ratosa Zagoto" - #POSTINGLIRIK

 Lirik Lagu Nias

"Noufabu'u Bakha Badodo - Ratosa Zagoto"


***Musik***

No ufabu’u bakha badödö

Lö nifiligu baero ndaugö

Hewa’ae nano ato niha bö’ö

Samösa lö simöi fangalimö


Hewa'ae nano aröu'ö ba hörö

Ahatö badödögu ndaugö

Me hayaugö khögu nösi dödö

Sitebai taya baduduma hörö


Lö sitola simöi samabali

Heya’o ba he yaugö nakhi

Asala faoma so wa’omasi

Darua ita tebai faröi


He ilau duru danö henamöi yawa nasi

Tenga da’ö zi möi tahi

Da tabaloi ginöto

Hezo nitehe Zokhö

Urudu ita sa’atö.


***Musik***

No ufabu’u bakha badödö

Lö nifiligu baero ndaugö

Hewa’ae nano ato niha bö’ö

Samösa lö simöi fangalimö


Hewa'ae nano aröu’ö ba hörö

Ahatö badödögu ndaugö

Me hayaugö khögu nösi dödö

Sitebai taya baduduma hörö


Lö sitola simöi samabali

Heya’o ba he yaugö nakhi

Asala faoma so wa’omasi

Darua ita tebai faröi


He ilau duru danö henamöi yawa nasi

Tenga da’ö zi möi tahi

Da tabaloi ginöto

Hezo nitehe Zokhö

Urudu ita sa’atö


Lö sitola simöi samabali

Heya’o ba he yaugö nakhi

Asala faoma so wa’omasi

Darua ita tebai faröi

He ilau duru danö henamöi yawa nasi

Tenga da’ö zi möi tahi


Da tabaloi ginöto

Hezo nitehe Zokhö

Urudu ita sa’atö.Lirik Lagu Nias Lainnya


Terima Kasih Telah Mengunjungi Blog #PostingLirik

Semoga BermamfaatLirik Lagu Nias "Mbosi Hada - Daniel Folala Zalukhu" - #POSTINGLIRIK

 Lirik Lagu Nias

"Bosi Hada - Daniel Folala Zalukhu"


***Musik***

Da utuno khou ngaro dodogu

fa’omasigu lo fa’awuwu

me haya’ugo dotonafogu

tuho dodogu salua bawamgifigu


No uwao no utuno memborota

waya’o numana losatua

tulo ua dodou walo faniasa

nano a’ozu gohito dododa


Fehedeu nakhi noube badodo

walo fatimba khou nda’o helo halowo

fa’alumana tosasa ba tataogo

darua ita zamu’a fo’omo


Hada’o zitobali taha-taha

me’iwao todou boi famatua

ebua mbowo iwa’o amada

boro mbosi hada silotaya


***Musik***

No uwao no utuno memborota

waya’o numana losatua

tulo ua dodou walo faniasa

nano a’ozu gohito dododa


Fehedeu nakhi noube badodo

walo fatimba khou nda’o helo halowo

fa’alumana tosasa ba tataogo


Hada’o zitobali taha-taha

me’iwao todou boi famatua

ebua mbowo iwa’o amada

boro mbosi hada silotaya


Fehedeu nakhi noube badodo

walo fatimba khou nda’o helo halowo

fa’alumana tosasa ba tataogo

Darua ita zamu'a fo'omo


Hada’o zitobali taha-taha

me’iwao todou boi famatua

ebua mbowo iwa’o amada

boro mbosi hada silotayaLagu Nias Lainnya


Terima Kasih Telah Mengunjungi Blog #PostingLirik

Semoga Bermamfaat